aboutus
สายการผลิต

เราลงทุนอย่างมากในการแนะนำสายการผลิตการฉีดขึ้นรูปและรีดขึ้นรูปที่ทันสมัยจากประเทศจีนและต่างประเทศเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา

 

ด้วยการลงทุน 100 ล้านหยวนและพื้นที่กว่า 78 เอเคอร์ Youyue จัดหางานให้กับวิศวกรอาวุโสมากกว่า 30 คนและพนักงานธรรมดา 180 คน และบรรลุมูลค่าการส่งออกมากกว่า 50000 ตัน

Youyue import&export Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 0

Youyue import&export Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 1

 

 

 

Youyue import&export Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 2

 

Youyue import&export Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 3

 

Youyue import&export Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 4

 

Youyue import&export Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 5

 

 

 

 

Youyue import&export Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 6

 

เราลงทุนอย่างมากในการแนะนำสายการผลิตการฉีดขึ้นรูปและรีดขึ้นรูปที่ทันสมัยจากประเทศจีนและต่างประเทศเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา

 

OEM/ODM

Youyue import&export Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 0

วิจัยและพัฒนา

Youyue import&export Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 0

Youyue import&export Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 1

รายละเอียดการติดต่อ